Desenvolupem Projectes, Assistències tècniques i Direccions d'Obra en el sector ferroviari Disposem d'un equip pluridisciplinar d'Enginyers de diferents especialitats amb un alt grau d'especialització i coneixements.
Nosaltres
AZM Enginyers vol ser referent en la qualitat i i l'esforç en el món de l'enginyeria Volem ser una petita empresa que doni serveis de qualitat i a temps, sense veure'ns atrapats en l'espiral diària de la nostra societat cada cop més exigent en generar projectes i obres en temps records, malauradament sense obeir a interessos estrictament tècnics. El que volem no és fàcil, no obstant la nostra tasca diària es la lluita per aconseguir-ho.
Nosaltres

PROJECTES SIGNIFICATIUS

El nostre objectiu professional és oferir treballs de màxima qualitat, amb un nivell tecnològic actualitzat i contrastat, que permetin afrontar els projectes dels nostres clients donant solucions d'enginyeria modernes, segures, duradores, fiables, funcionals i amb un cost raonable.

Hem estat projectistes de nombroses estacions de la moderna L9 del Metro de Barcelona.

Hem desenvolupat i controlat l'execució de múltiples projectes d'equipament dels tallers ferroviaris tant dels FGC com del metro de Barcelona (FMB).

En l'àmbit de la representació virtual en 3 dimensions, AZM Enginyers disposa d'una contrastada experiència.