ESTACIONS FERROVIARIES

Estació d’Onze de Setembre de la L9 del Metro de Barcelona

AZM Enginyers ha estat projectista de nombroses estacions de la moderna L9 del Metro de Barcelona. En aquesta línia s'han construït tres tipologies d'estació:

· Estacions subterrànies tradicionals.
· Estacions profundes tipus pou.
· Estacions de superfície en viaducte.

Al voltant d'aquestes línies de text es mostren imatges de l'Estació d'Onze de Setembre, de tipus pou profund (35m), on en el procés creatiu s'ha donat especial rellevància a la il·luminació decorativa per generar una sensació de confort en qualsevol dels seus nivells.

A més de l'acurada estètica també es van desenvolupar amb tota mena de detall dels projectes de totes les instal·lacions que intervenen en una estació d'aquestes característiques tan particulars. AZM Enginyers va participar tant en el procés de disseny de projecte executiu com en la posterior execució de les obres sent equip de direcció d'obra o equip d'assistència tècnica de la constructora i donant suport integral a la mateixa. En el cas de l'Estació Onze de Setembre, (sobre les línies) va rebre una menció especial del tribunal del prestigiós premi d'arquitectura FAD en la categoria d'interiorisme. Aquestes estacions han fureon realitzades en el període 2010-2011 amb un cost d'inversió de l'ordre de 15 M € cadascuna, estant actualment en servei.

Sagrera Meridiana – Felip II, de la L9 del Metro de Barcelona

A l'estació de Sagrera Meridiana - Felip II, igual que en el cas d'Onze de Setembre, s'han utilitzat materials resistents i nobles que permetin un fàcil manteniment, funcionalitat, resistència a actes vandàlics i que generin una sensació de confort a tots els nivells. Així s'utilitzen revestiments d'acer inoxidable, aplacats de trespa en diversos colors (resines termo endurides) i paviments de terratzo d'alta resistència al desgast. Tmabién es pot apreciar la utilització d'escales mecàniques d'última generació amb detecció de persones i moviment alentit sense presència d'aquestes per obtenir el mínim consum.

(Sota les línies) L'Estació de Sagrera Meridiana - Felip II, amb predominança de matreiales com el INOX, el vidre, la TRESPA i el Terratzo, que és al seu torn estació de correspondència amb les línies 1 i 5 del metro de Barcelona ( FMB).

Així mateix de observen els diferents ascensors i escales mecàniques que comuniquen els diferents nivells de les estacions per garantir l'accés a qualsevol persona de mobilitat reduïda (PMR).