INFOGRAFIES 3D

En l’àmbit de la representació virtual en 3 dimensions, AZM Enginyers disposa d’una contrastada experiència en haver realitzat tot tipus d’imatges per als projectes en què ha estat participi com a projectista, directora d’obra o bé enginyeria de suport a la consecució dels objectius de l’obra.

En les imatges aquí mostrades es poden apreciar els nivells de detall arquitectònic sol·licitats pels despatxos d’arquitectura, els acabats, les il·luminacions interiors, els mobiliaris de tipus urbà, les maquines validadores i tot tipus d’elements modelats expressament per a cadascuna de les estacions en qüestió.

En tots i cadascun dels nostres projectes intentem oferir millores en els nivells d’acabat, render final, il·luminació real fotorealista, personatges, objectes en moviment, senyalització real, etc … Tots aquests detalls brinden a les nostres imatges d’una qualitat que va en creixement en cada nou projecte i que ens permeten mostrar als nostres clients prèviament com serà l’aspecte de les nostres actuacions futures.

AZM Enginyers disposa d’una granja de render i del programari i maquinari més avançat per a la realització dels processos de vista prèvia, el que ens permet ajustar els nostres temps de reacció i ser més ràpids a la vegada que podem oferir major nivell de qualitat final en els nostres renders.

Millora de la integració urbana d’FGC a Igualada i Vilanova del Camí

Producció de les imatges tridimensionals del projecte constructiu de supressió del pas a nivell i millora de la integració urbana d’FGC a Igualada i Vilanova del Camí.

Autor de Projecte:
Jaume Llongueras Mestres

Arquitectes:
De Sola – Gori, Serveis d’Arquitectura i Urbanisme S.L.

Consultors:
BOMA INPASA
CICSA
AZM Enginyers

Client:
Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Direcció General de Transports i Mobilitat
Infraestructures.cat