INSTAL·LACIONS FERROVIARIES

Tallers FGC de Rubí

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va construir uns tallers de 2n nivell a la població de Rubí. Tot això ocupa aproximadament unes 10 Ha de terreny. Aquests tallers, com s'aprecia en la vista aèria disposen d'una gran nau taller, una nau de servei de caixes, un edifici social un edifici de control de moviment de trens al taller i una nau d'instal·lacions fixes. La inversió final d'aquesta actuació va ser d'uns 42 M €. La direcció d'obra del total de l'actuació va ser presa per l'Enginyer de AZM Enginyers, Sr. Àlex Zaragoza i Montpel.

Aquest conjunt d'actuacions va obtenir el premi Bonaplata atorgat pel Museu de la Ciència i de la Tècnica al millor projecte de nova realització industrial en l'any 1995. En diferents imatges s'observen les naus, vies i elements de l'electrificació. En les imatges s'observa la platja de vies d'accés als tallers de ZAL de la línia 9 de metro de Barcelona. Així mateix s'observa la complexitat del sistema d'electrificació mitjançant catenària rígida a l'interior de la nau. Aquests tallers s'han desenvolupat en una nau de 800m de llarg per 40m d'ample en dos nivells com s'aprecia en el plànol adjunt.

AZM Enginyers ha desenvolupat el projecte de totes les instal·lacions tant ferroviàries com no ferroviàries per al seu correcte funcionament del taller de 2n nivell del metro de Barcelona situat a la ZAL. S'observa en el pla una de les seccions en doble pis d'aquests tallers. En les imatges s'observen una taula baixa boggies dels tallers de Rubí d'FGC i la via d'un Torn de Rodes dels tallers de Sant Genís de metro de Barcelona (FMB).

AZM Enginyers ha desenvolupat i controlat l'execució de múltiples projectes d'equipament dels tallers tant de FGC com de metro de Barcelona (FMB).

PREMI BONAPLATA 1995 MILLOR REALITZACIÓ INDUSTRIAL Tallers FGC de Rubí.